cz | en | de

Úvod › Prodej

Úvod
Prodej
Pronájem
Doprava
Mapa
Fotogalerie
Kontakt

Arcibiskupský zámek Přestavlky

Nádherná čtyřkřídlá budova ležící mezi městy Kroměříž a Přerov v blízkosti spojnice mezi Přerovem a Zlínem.Objekt je vhodný ke komerčnímu využití v turisticky atraktivní pozici(Kroměříž,zámek Lešná,Holešov,20 km centrum Olomouce). a skýtá možnosti od hotelového komplexu po sanatorium event.sídlo firmy. Zastavěná plocha zámku je 4500m2 a plocha pozemku 9500m2.Zámek je postaven v barokním stylu a jeho vnější podoba je velmi atraktivní a vnitřní lze přizpůsobit moderním požadavkům a stylům.Zámek je také částečně podsklepen s možností využití sklepních i půdních prostor.V budově je jak osobní tak nákladní výtah..V blízkosti se rovněž staví dálnice která bude pro střední Moravu logisticky stěžejní a z ní bude sjezd přímo za obcí cca 1500metru od budovy zámku!Je zde možné rovněž přikoupit okolní pozemky za účelem vybudování golfového hřiště či jiných aktivit..Atraktivní je rovněž vzdálenost k centru okolních měst Kroměříž 5 minut,Přerov 3minuty a Zlín 15 minut autem.

Historie

Zámek obnovili až Magnisové,kteří panství koupili 4.září 1683 a vlastnili je do roku 1837,kdy je odkoupil Vincenc hrabě Vetter von Lilien..Ten zemřel 25.listopadu 1862 a dědictví bylo rozděleno mezi jeho děti a vnuky,od nichž roku 1863 koupil statek za 184000 zlatých olomoucký arcibiskup Bedřich landkrabě Fürstenberg,po jehož smrti získalo statek Arcibiskupství olomoucké. Rod Mágnisů (1683-1837), který panství s obcemi Přestavlky (obec získali v roce 1683), Dobrčice a Říkovice nepřetržitě vlastnil až do roku 1837, nechal zbudovat na místě zaniklé tvrze pozdně barokní zámek a obklopil jej anglickým parkem. I když se tak stalo v druhé polovině 18. století, nejsou o průběhu díla dochovány žádné podrobnosti, jisté je jen to, že na okraji vsi vyrostla velká budova, uzavírající ve svém středu obdélníkové nádvoří. Stavba stojí na kopečku nad vesnicí a dominuje celému kraji. Nad hlavním průčelím čtyř křídlé jednopatrové budovy vystupuje čtyřboká věž s hodinami, zakončená cibulovitou bání. Místnosti v přízemí jsou zaklenuty valenými klenbami s výsečemi, v chodbách jsou klenby křížové. Ve východním křídle se nachází kaple “Nanebevstoupení Panny Marie”. Má elipsovitý tvar a je zaklenuta kupolí. Její výzdobu tvoří barokní plastiky a obrazy. Fasáda zámku je členěna pilastry s římskými hlavicemi. V hlavním a bočním průčelí se nacházejí portály tvořené dvěma sloupy nesoucími kladí. Vchod je ozdoben pozdně barokním portálem s erbem Magnisů. V "Seznamu nemovitých kulturních památek okresu Přerov" je veden zámek, park a sochy: sv. Jana Nepomuckého (barokní sochařská práce datovaná chronogramem do roku 1722), sv. Vincence (také baroko 1793). Pravděpodobně hned po dokončení zámku se začalo s výsadbou parku, kam přivezli vzácné dřeviny z celé Evropy. O této zahradě se pochvalně vyjadřovalo mnoho současníků. Zámecký park (o rozloze 0,6 ha) si svoji původní podobu nezachoval. Mágnisové zdejší panství drželi do roku 1837, kdy je prodali Vincenci Vetterovi z Lilien. V roce 1863 se však stává majitelem olomoucký arcibiskup Bedřich Fürstenberk a ten neváhá přeměnit zámecké sídlo na klášter, který pak věnoval německým řeholnicím - řádu svaté Voršily. Při klášteru byla zřízena dívčí škola a v roce 1908 přeměněna na dívčí občanskou školu.

Kulturní památka v objektu či jeho blízkosti

Socha sv. Jana Nepomuckého
Kulturní památka č. 561/2
U bočního průčelí zámku čp. 32
Barokní sochařská práce datovaná chronogramem do let 1722 - 23, opravená v roce 1898.

Socha sv. Vincence z Pauly
Kulturní památka č. 561/3
Vpravo u bočního průčelí zámku čp. 32, parc. č. 30 st.
Barokní sochařská práce datovaná chronogramem do roku 1774.

Zámek čp. 32
Kulturní památka č. 561/1
Parc. č. 30 st.
Čtyřkřídlá jednopatrová stavba s věží ze 2. poloviny 18. století.

"Švédské šance"
Kulturní památka č. 562
Na kopci nad obcí "Ve skále", parc. č. 78/1
Historická a archeologická památka. V roce 1643 byl zbudován opevněný bod na místě hradiska z pozdní doby hradištní (asi 10. století).

Tel.: 602 737777
Tel.Itálie: 39 339 7995356

Copyright © www.villa-sradegna.com

info@villa-sardegna.com